Organizacja

Organizacja szachy
Uważasz, że warto w organizacji zweryfikować sposób wyznaczania celów?

więcej ...

Chcesz mieć kontrolę nad stopniem realizacji celów, wiedzieć co analizować i podejmować adekwatne działania korygujące?

  • Wypracowanie strategii
  • Doradztwo organizacyjne

Pomagamy firmom przejść przez okres zmian. Naszym celem jest wspomaganie firm w stworzeniu organizacji, która ma większą zdolność do adaptacji, przyjmuje do wiadomości zmiany i istnienie niepewności i wykorzystuje je z pożytkiem dla siebie.

Procesy

Kobieta wizualizuje procesy biznesowe
Jesteś zdecydowany uzyskać większą efektywność w organizacji, lepszą jakość, mniej reklamacji, lepszy przepływ?

więcej ...

Chcesz mieć kontrolę nad stopniem realizacji celów, wiedzieć co analizować i podejmować adekwatne działania korygujące?

Ludzie

Zespół ludzi
Chcesz nakierować pracowników na działania, zachowania prowadzące do realizacji celów?

więcej ...

Dostrzegasz możliwość wzrostu swojej firmy przy równoczesnym wzrastaniu ludzi ją tworzących?
OCENA POTENCJAŁU
Ocenę rekomendujemy w sytuacji potrzeby weryfikacji poziomu umiejętności, nakreślenia kierunków rozwoju i podniesienia poziomu świadomości.
SZKOLENIA
Szkolenia rekomendujemy tam, gdzie pracownicy mają niewystarczające umiejętności i wiedzę do osiągania celów. Są sposobem na podnoszenie efektywności pracowników, zwiększenia ich zaangażowania lub polepszenia atmosfery pracy.
COACHING
Coaching rekomendujemy tam, gdzie …