Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie PCM® – REKRUTACJA

W ramach 25-lecia AUTONOMIA CONSULTING zaprasza do udziału w projekcie PCM®, który w pierwszym etapie dedykowany jest polskiej kadrze zarządzającej pomagając przygotować się do czasów wszechobecnej transformacji


Kontekst badania czyli co to jest PCM®:
Eksperci NASA w ramach 20-letnich badań wypracowali model wspierający maksymalną skuteczność osobistą i zawodową – Process Communication Model® (PCM®).

Dzisiaj zarządy, dyrektorzy czy też menedżerowie mogą go wykorzystywać do wzmacniania potencjału swoich zespołów oraz dynamizowania procesów transformacyjnych. Kluczem jest rozpoznanie dynamiki różnych typów osobowości i umiejętne skorzystanie z niej.

PCM® to odpowiedź na pytania jak sprawnie przeprowadzić firmę przez transformację, czy też jak z sukcesem wdrażać zmiany niezbędne w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Komu dedykowany jest pierwszy etap PCM®?:
Lucyna Ławniczak, CEO Autonomia Consulting, oferuje 50 firmom oraz ich kadrze zarządzającej niepowtarzalną możliwość skorzystania z bezpłatnego wzięcia udziału i przekonania się o niezawodności i skuteczności PCM®.


Przebieg pierwszego etapu projektu:

 1. Wypełnienie krótkiej ankiety on-line dotyczącej sytuacji w firmie – 15 minut.
 2. Wypełnienie kwestionariusza PCM® on-line – 40 minut, uczestnik otrzyma link do wypełnienia kwestionariusza | Uczestnik otrzyma po nim indywidualny raport PCM®.
 3. Udział w jednodniowym szkoleniu menedżerskim PCM® – warsztat rozwoju umiejętności w oparciu o PCM®.
 4. Uzyskanie dostępu do raportu opracowanegoprzez konsultantów Autonomia Consulting – wnioski oraz rekomendacje wynikające z badania ponad 200 członków zarządów, dyrektorów i menedżerów firm działających na polskim rynku.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z udziału w projekcie:

Trzeba skontaktować się z nami pod adresem mailowym → biuro@autonomia-consulting.pl
lub pod numerem telefonu → 603 883 994


Korzyści dla uczestników badania:

 1. Diagnoza osobistego potencjału wg PCM®, obejmująca:
  – osobisty algorytm reakcji w stresie oraz sprawdzone sposoby utrzymywania skuteczności i motywacji;
  – potrzeby psychologiczne związane ze strukturą osobowości, mające wpływ na odporność na stres.
 2. Umiejętność rozpoznawania dominujących typów osobowości u innych i uwzględniania ich w zarządzaniu w obszarze komunikacji, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych i efektywnego działania pomimo stresu.
 3. Narzędzia do budowania i utrzymywania porozumienia z różnymi typami osobowości.
 4. Bezpłatny udział w pierwszym etapie programu rozwojowego rozpoznawalnego i stosowanego na całym świecie, którego wartość komercyjna to 370 €.

Celem pierwszego etapu projektu jest:

 • ofiarowanie możliwości bezpłatnego skorzystania z PCM® polskiej kadrze zarządzającej (w tym członkom zarządów, dyrektorom, menedżerom),
 • pomoc w wyzwaniu jakim jest efektywne polepszenie wydajności zespołu poprzez znajomość struktur osobowości określanych przez PCM®,
 • uruchomianie potencjału polskiej kadry zarządzającej w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z transformacją rynku.

Celem końcowym projektu jest opracowanie raportu nt.:

 • dominujących struktur osobowości polskiej kadry zarządzającej (w tym członków zarządów, dyrektorów, menedżerów) i wynikających z tego strategii radzenia sobie w stresie w oparciu o Process Communication Model®,
 • wyzwań związanych z transformacja rynku: tu i teraz oraz przyszłości,
 • rekomendacji zmian rozwojowych – co i jak warto zmieniać oraz rozwijać w polskich firmach.

Digitalizacja procesów, zmiana oferty produktowej, zmiana profilu klienta – od wielu lat gospodarka doświadcza transformacji. Od roku mierzymy się z nieustanną niepewnością i koniecznością dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości. Nasz starannie wyselekcjonowany zespół specjalistów i trenerów czeka, aby pomóc Tobie wprowadzić potrzebne zmiany w firmie”

Lucyna Ławniczak – CEO Autonomia Consulting

Autonomia Consulting informuje:

– badanie jest anonimowe; indywidualne wyniki otrzymuje tylko osoba badana,
– podanie danych personalnych jest niezbędne do opracowania raportu, klauzula RODO została ujęta w ankiecie,
– ilość miejsc w przebiegu pierwszego etapu jest ograniczona,
– pierwszy etap dotyczy tylko kadry zarządzającej (członków zarządów, dyrektorów oraz menedżerów),
– istnieje ograniczenie do 4 osób dla firmy; przy czym Autonomia Consulting zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji jaka ilość osób z danej firmy przejdzie rekrutację,
– decyduje kolejność zgłoszeń,
– firmy doradczo-szkoleniowe nie będą brane pod uwagę, oraz
– w każdym momencie może nastąpić zmiana zasad przystąpienia do pierwszego etapu programu.


Słowa kluczowe: .