TPA Horwath, Partner zarządzający – opinia o doradztwie organizacyjnym

Od naszego Klienta otrzymaliśmy następujący list elektroniczny:

Pracujemy z Autonomią od września 2011 r. nad strategiczną reorganizacją naszej firmy. Jest czerwiec 2012 i jesteśmy już po wdrożeniu nowej strategii, która nie tylko wniosła nową jakość dla naszej organizacji, ale też pozwoliła włączyć w najważniejsze procesy znacznie szerszą grupę naszych partnerów, managerów i współpracowników. Lucyna i jej zespół odegrali tu niezwykle istotną rolę sprawnego facylitatora, strażnika dyscypliny i coacha. Sami będąc doradcami potrafimy docenić wartość dodaną, którą wykreowali dla nas eksperci Autonomii. 

Wojciech Sztuba
Managing Partner, TPA Horwath