POWERBIKE, Dyrektor Generalny: Teoria Ograniczeń w praktyce

Pani Lucyno,

   Ostatnie lata, nazywane jako czas kryzysu, doświadczyły również naszą organizację. Wiedzieliśmy, że utrzymanie pozycji  lidera musi się wiązać ze zmianą sposobu zarządzania. Czuliśmy, że musimy dokonać szybkich zmian – nie mogliśmy stracić żadnego miesiąca.

   Zaproponowana przez Pani zespół zmiana sposobu współpracy: ze szkoleń na doradztwo biznesowe, oparte na zastosowaniu Teorii Ograniczeń wzbudziła nasze zainteresowanie. Od razu poczuliśmy, że problemy o których rozmawiamy dotyczą nas bezpośrednio. Rozwiązania wydawały się logiczne i możliwe do wdrożenia.

  Dzięki wspólnej pracy dokonała się zmiana sposobu naszego myślenia. Podporządkowanie działań pod usprawnienia głównych ograniczeń nie było łatwe ale dawało ogromną satysfakcję z wyników.

  Dzięki zastosowaniu Teorii Ograniczeń zmieniły się paradygmaty w firmie, przestaliśmy zajmować  się wszystkimi obszarami, dzięki czemu mogliśmy skoncentrować się na najważniejszych obszarach. Wypracowane wspólnie Drzewo Stanu Obecnego pozwoliło zdefiniować główne ograniczenia i wypracować oczekiwany efekt docelowy. Zrozumieliśmy, że nie musimy robić wszystkiego, musimy skoncentrować się na robieniu rzeczy ważnych – przynoszących największe korzyści. Obecnie na organizację patrzymy jak na całość i rozumiemy, że optymalizacja lokalna nie zawsze przekłada się na efektywność.

   Rok 2013 pomimo tego, że był trudny dla naszej branży dla nas okazuje się rokiem wzrostu. Realizujemy cele, mamy zadowolonych klientów, efektywniej wykorzystujemy wszystkie zasoby. Dzięki przeszkoleniu z Teorii Ograniczeń większej liczby naszych pracowników mówimy w firmie tym samym językiem i lepiej rozumiemy kierunek zmian.

   Do tej pory wzrost dostępności towarów jednoznacznie kojarzył nam się ze wzrostem zapasów. Dzisiaj osiągnęliśmy najwyższy współczynnik dostępności przy jednoczesnym obniżeniu wartości magazynu.

   Bez cyklicznych spotkań, ciągłej inspiracji, podważania rzeczy niepodważalnych nie wdrożylibyśmy tylu rozwiązań. Aby pozostać na drodze zmian, usprawnień i wytyczania nowych dróg potrzeba dużo determinacji i wysiłku. Dzięki współpracy z zespołem  AUTONOMII nie spoczywamy na laurach.

Lucyna, dziękuję za wsparcie, inspirację i entuzjazm. Wierzę, że dalsza współpraca będzie równie owocna jak dotychczas.

                                                                                                                                Krzysztof Rzadkowski

                                                                                                       Dyrektor Generalny Powerbike S.A.
POWERBIKE referencje TOC 07 11 13