Powerbike, Dyrektor handlowy – opinia o szkoleniach

Od naszego Klienta otrzymaliśmy następujący list elektroniczny:

Poznań, grudzień 2012  

   Z przyjemnością polecam współpracę z firmą Autonomia Consulting. Jestem przekonany, że podczas szkoleń Państwa zespół będzie mógł podnosić swoje kompetencje, co w widoczny sposób przełoży się na wyniki.

    Współpracujemy z Panią Lucyną Ławniczak już od roku 2007.  W tym czasie rzeczywistość biznesowa, w której się poruszamy uległa znaczącej transformacji. Z branży garażowej ewoluowała do nowoczesnych salonów sprzedaży, które są w stanie zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki współpracy z Panią Lucyną nasza firma rozwija się w tempie zapewniającym nam pozycję lidera. Pani Lucyna osobiście zaangażowała się w poznanie specyfiki firmy, dogłębnie przeanalizowała nasze mocne i słabe strony i na tej podstawie powstał program szkoleń dopasowany do naszych potrzeb, co daje nam, jako uczestnikom, możliwość wykorzystania ich w maksymalny sposób.

    Nasza współpraca trwa już kilka lat i za każdym razem po szkoleniu można zauważyć zmianę jakościową w wykonywaniu codziennych obowiązków. Oprócz wiedzy merytorycznej jesteśmy również inspirowani do rozwoju. Ciągłość naszej współpracy daje dodatkowe korzyści: pracownicy w firmie rozmawiają wspólnym językiem, odwołują się do wspólnej wiedzy. Podczas kolejnych spotkań uczymy się praktycznie wykorzystywać wiedzę, którą poznaliśmy wcześniej.

 Pani Lucyna wykazała się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień.
Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń. Optymalnie dobrany materiał pozwalał na przyswojenie rzeczywiście potrzebnej wiedzy bez zbędnego obciążania teorią.

   Dla mnie osobiście najbardziej cenny był cykl rocznych konsultacji w ramach podnoszenia kwalifikacji kadry managerskiej. Cykl ten poprzedzony był audytem mającym na celu określenie aktualnych kompetencji i przygotowaniem indywidualnego zakresu warsztatów managerskich. W ramach tych warsztatów mieliśmy możliwość konsultowania z Panią Lucyną bieżących problemów i wypracowywania adekwatnych rozwiązań.

   W przyszłości na pewno będziemy kontynuować naszą współpracę, dzięki której możemy ciągle zwiększać swoje kompetencje jak również czerpać inspirację.

 

Krzysztof Rzadkowski, Dyrektor Handlowy

POWERBIKE S.A.