Opinie

Rozwijanie umiejętności MARWIT

“Co odróżnia efekty Pani szkoleń od setek innych? Otóż przede wszystkim Pani nie uczy i nie szkoli! Pani otwiera horyzonty, motywuje i inspiruje!
Każde szkolenie pozostawia po sobie głębokie zmiany (…) w sposobie myślenia, postrzegania rzeczywistości, analizowania własnych działań, dopasowywania ich do otaczającego świata i ludzi.
Każde szkolenie pozwala na wykorzystanie potencjału, który w wielu przypadkach drzemał dotychczas w pracownikach w części zupełnie niewykorzystywany (…)”

Jarosław Żytowicz, Dyrektor Sprzedaży
MARWIT Sp. z o..o

Czytaj całość

Organizacja i procesy TPA HORWATH

„Pracujemy z Autonomią od września 2011 r. nad strategiczną reorganizacją naszej firmy. Jest czerwiec 2012 i jesteśmy już po wdrożeniu nowej strategii, która nie tylko wniosła nową jakość dla naszej organizacji, ale też pozwoliła włączyć w najważniejsze procesy (…)”

Wojciech Sztuba, Partner zarządzający
TPA Horwath

Czytaj całość

Zmiany jakościowe w wyniku szkoleń POWERBIKE

„Współpracujemy z Panią Lucyną Ławniczak już od roku 2007. W tym czasie rzeczywistość biznesowa, w której się poruszamy uległa znaczącej transformacji. (…) Dzięki współpracy z Panią Lucyną nasza firma rozwija się w tempie zapewniającym nam pozycję lidera. Pani Lucyna osobiście zaangażowała się w poznanie specyfiki firmy, dogłębnie przeanalizowała nasze mocne i słabe strony i na tej podstawie powstał program szkoleń dopasowany do naszych potrzeb, co daje nam, jako uczestnikom, możliwość wykorzystania ich w maksymalny sposób.(…)
Nasza współpraca trwa już kilka lat i za każdym razem po szkoleniu można zauważyć zmianę jakościową w wykonywaniu codziennych obowiązków. Oprócz wiedzy merytorycznej jesteśmy również inspirowani do rozwoju. Ciągłość naszej współpracy daje dodatkowe korzyści: pracownicy w firmie rozmawiają wspólnym językiem, odwołują się do wspólnej wiedzy. Podczas kolejnych spotkań uczymy się praktycznie wykorzystywać wiedzę, którą poznaliśmy wcześniej.(…)”

Krzysztof Rzadkowski, Dyrektor Handlowy
POWERBIKE S.A.

Czytaj całość