Marwit, Dyrektor sprzedaży – opinia o szkoleniach

Od naszego Klienta otrzymaliśmy następujący list elektroniczny:

Pani Lucyno

Na wstępie chciałbym gorąco podziękować za całokształt pracy i wysiłku włożonego w prowadzony przez Panią projekt szkoleń dla mojej firmy.

Uznałem za konieczne by podzielić się nie tylko z Panią, ale też z potencjalnymi klientami, którzy być może właśnie dzięki opiniom tego typu będą mieli okazję do popchnięcia zarządzanych przez siebie organizacji na zupełnie inne tory, na które ja z całą pewnością mam okazję popychać moją organizację dzięki Pani szkoleniom.

Co odróżnia efekty Pani szkoleń od setek innych? Otóż przede wszystkim Pani nie uczy i nie szkoli!

Pani otwiera horyzonty, motywuje i inspiruje!

Każde szkolenie pozostawia po sobie głębokie zmiany nie tyle w poziomie wiedzy ile w sposobie myślenia, postrzegania rzeczywistości, analizowania własnych działań, dopasowywani ich do otaczającego świata i ludzi. Każde szkolenie pozwala na wykorzystanie potencjału, który w wielu przypadkach drzemał dotychczas w pracownikach w części zupełnie niewykorzystywany.

Z pragmatycznych elementów Pani szkoleń, które trzeba podkreślić, widzę:

  1. Dostosowywanie szczegółów szkolenia do potrzeb grupy, jej postępów i procesu szkolenia
  2. Znakomity kontakt z grupą i niesamowite, naturalne zdolności do zdobywania autorytetu
  3. Umiejętność skutecznego łączenia grup zawodowych z różnego poziomu zarządzania
  4. Błyskotliwość i szybkość reagowania na zaskakujące często pytania uczestników szkoleń
  5. Duży zasób doświadczeń, umożliwiających praktyczne wykorzystywanie studium przypadków podczas szkoleń
  6. Wysokie umiejętności przekładania teorii książkowej na rzeczywiste zachowania w praktyce

Do tego muszę dodać, że wszystkie zajęcia prowadzone są tak, że nie ma możliwości by zauważyć upływający czas. Są sprawne, ciekawe i co najważniejsze niezależnie od wielkości grupy, zawsze angażują wszystkich uczestników.

Życzę Pani dalszej owocnej pracy szkoleniowej, zaś sobie byśmy mieli jeszcze jak najwięcej okazji do współpracy.

Pozdrawiam,

Jarosław Żytowicz
Dyrektor Sprzedaży
MARWIT Sp. z o.o.

87-134 Zławieś Wielka 29a
tel. +48 56 674 43 00
e-mail: j.zytowicz@marwit.pl
www: www.marwit.pl
www.witmar.org
www.ogrodynatury.pl
www.wyspamarwit.pl