Procedura zapewnienia jakości

Procedura zapewnienia jakości uwzględniająca w szczególności wykorzystywanie wniosków z ewaluacji szkoleń oraz pozostałych usług w odniesieniu do zakładanych i uzgodnionych z klientem celów.

 1. W przypadku oceny szkolenia poniżej 4,5 w skali 6 punktowej trener i konsultant zobowiązany jest do analizy przyczyn wyniku oceny z:
  -Klientem, opiekunem merytorycznym projektu ze strony klienta
  -Koordynatorem merytorycznym projektu ze strony Autonomia – Consulting
  -z drugim trenerem / konsultantem w celu bardziej obiektywnej oceny sytuacji
 2. W przypadku oceny szkolenia poniżej 4,0 w skali 6 punktowej trener i konsultant zobowiązany jest do:
  -Poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora AC
  -Wypracowania rozwiązania mającego na celu lepszą odpowiedź na potrzeby klient
  -Określenia planu rozwojowego kompetencji trenera / konsultanta uwzględniającego rozwój kompetencji poprzez szkolenia, współprowadzenie usług z drugim trenerem, konsultantem, surewizje, interwizje, coaching

Słowa kluczowe: .