Procedura oceny efektywności szkolenia / doradztwa
oparta na teorii Kirkpatricka

  1. Ocena reakcji na trening – czy się podobało?
    Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik indywidualnie wypełnia ankietę, która określa poziom zadowolenia ze szkolenia.
  2. Ocena uczenia się – czy się nauczyli?
    Wyniki uzyskujemy poprzez przeprowadzenie testu wiedzy i umiejętności, obserwację bieżącej pracy, panele dyskusyjne z uczestnikami szkolenia.
  3. Ocena umiejętności i ich zastosowania – czy używają zdobytej wiedzy?
    Na tym etapie badamy, czy szkolenie skutkuje zmianami w zachowaniach uczestników szkolenia. Prowadzenie bieżących obserwacji, analiz case study i rozmów.
  4. Ocena wyników – czy szkolenie przyniosło namacalne rezultaty?

Oceniamy, czy uczestnictwo w szkoleniu przyczyniło się do sukcesów i skuteczności działań organizacji. Stosujemy tu obserwację, analizę wskaźników twardych, badania grup kontrolnych.

Wybrane narzędzia pomiaru rezultatów szkolenia

Metody i narzędziaGrupa do której dedykujemy działaniaTyp danych na poziomie oceny efektówNumer etapu którego dotyczy
Kwestionariusz oceny szkolenia (ankieta)Uczestnicy szkoleniaOcena zadowolenia uczestnika ze szkolenia1
Kwestionariusz określający stopień zadowolenia z realizacji indywidualnych oczekiwań i celówUczestnicy szkoleniaOpinia uczestnika wyrażana po szkoleniu – uczestnik widzi1
Kwestionariusz samooceny (pisemny lub internetowy  – pozwala uczestnikowi zdiagnozować stan wiedzy)Uczestnicy szkoleniaOcena poziomu wiedzy2
Test wiedzy i umiejętnościUczestnicy szkoleniaOcena poziomu wiedzy2
Assessment centre / development centre (symulowanie rzeczywistości: rozwiązywanie konkretnych zadań pod obserwacją asesorów; asesorzy obserwują i oceniają prawidłowość zachowań)Uczestnicy szkoleniaOcena poziomu przyswojenia wiedzy i umiejętności2 i 3
Obserwacja uczestnicząca w miejscu pracyUczestnicy szkoleniaOcena zewnętrzna wzrostu kompetencji w pracy (wiedzy, umiejętności, postaw)3
Zaawansowane testy osobowości (testy psychometryczne badające motywacje i postawy uczestników)Uczestnicy szkoleniaOcena zmian w postawach3
Słowa kluczowe: .