Kluczowe procesy w organizacji

Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec.
Jack Welch, szef General Electric

Usprawnianie organizacji w oparciu o teorię ograniczeń TOC i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Dzięki współpracy z AUTONOMIA Consulting:

 • zdiagnozujesz i dostosujesz przebieg procesów w firmie do wymagań realizacji celów strategicznych
 • opracujesz sposób planowania produkcji w oparciu o zidentyfikowane wąskie gardła
 • zwiększysz efektywność sprzedaży lub realizacji usług
 • zoptymalizujesz koszty łańcucha dostaw i gospodarki magazynowej

 Usprawnienie produkcji poprzez:

 • Systemowe podejście do planowanych usprawnień w oparciu o techniki Lean Manufacturing i Six Sigma.
 • Wdrażanie i realizacja programów ciągłego doskonalenia (Kaizen).

Mapowanie i usprawnianie dotyczy procesów:

 • produkcyjnych
 • handlowych
 • logistycznych
 • dystrybucyjnych
 • usługowych

Dzięki współpracy z AUTONOMIA Consulting:

 • wyeliminujesz marnotrawstwo i zmienność w procesach produkcyjnych
 • zaangażujesz pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa
 • przekonasz się jak efekty rozwijania miękkich umiejętności zarządzania ludźmi przekładają się na realizację celów procesowych w firmie
 • dostrzeżesz zalety integralnego podejścia do zarządzania ludźmi i procesami produkcyjnymi