Wypracowanie strategii

Żywotne firmy powinny tworzyć plany wybiegające na pięć lat w przyszłość. Ale muszą też być gotowe co roku je zmieniać. To jedyny sposób, aby przeżyć.
Bran Ferren, wiceprezes i dyrektor do spraw badań i rozwoju Walt Disney Co.

Dzięki współpracy z AUTONOMIA Consulting:

  • uporządkujesz lub sformułujesz cele strategiczne oraz taktyki ich realizacji uwzględniające analizę zasobów i szans
  • zyskasz narzędzie ułatwiające komunikację z właścicielem firmy lub Radą Nadzorczą
  • sformułujesz adekwatne do strategii cele dla procesów i poszczególnych działów w organizacji
  • określisz przewagę konkurencyjną.

 

Jesteś zainteresowany wypracowywaniem strategii dla swojej firmy?
Chcesz zapytać o szczegóły i rozwiązania?
Zadzwoń: Lucyna Ławniczak 607 613 009