Doradztwo organizacyjne

Kiedy Karol Darwin stwierdził, że przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które się najlepiej przystosują do zmian, z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy.Jason Janings, Laurence Haughton

Ten rodzaj usług rekomendujemy, gdy klientowi zależy na:

  • zweryfikowaniu i dostosowaniu struktury organizacyjnej pod kątem wspierania realizacji strategii i podnoszenia efektywności systemu
  • opracowaniu systemu monitorowania realizacji celów
  • adekwatnym alokowaniu zasobów
  • właściwym zarządzaniu relacjami między funkcjami w przedsiębiorstwie
  • wsparciu w przejściu przez okres zmian.

Naszym celem jest wspomaganie firm w stworzeniu organizacji, która ma większą zdolność do adaptacji, przyjmuje do wiadomości zmiany i istnienie niepewności oraz wykorzystuje je z pożytkiem dla siebie.

Chcesz przekształcać swoją Firmę w organizację, która autonomicznie adaptuje się do zmieniającego się otoczenia?
Chcesz zapytać o szczegóły i rozwiązania?
Zadzwoń: 607 613 009
Napisz: biuro@autonomia-consulting.pl

Aktualne usługi grupowego doradztwa

Strategia marketingowa i plan marketingowy – doradztwo

Efektem doradztwa będzie:
-wypracowanie strategii marketingowej firmy
-wypracowanie planu marketingowego firmy

Uczestnik doradztwa nabędzie ponadto:
-umiejętności niezbędne do wypracowywania strategii marketingowej krok po kroku, w tym wykonania profesjonalnej analizy SWOT i formułowania celów marketingowych w oparciu o nią, segmentacji klientów, używania narzędzi do analizy doświadczeń klientów oraz formułowania kroków w strategii marketingowej;
-umiejętności niezbędne do wypracowywania planu marketingowego w oparciu o strategię marketingową, w tym wyboru adekwatnej identyfikacji wizualnej, oceny dopasowania strony www do założeń marketingowych, planowania obecności w mediach społecznościowych, budowania relacji z klientami, wdrażania i monitorowania planu marketingowego.

Czas trwania: 10 h – dwa dni

Ramowy program usługi
Doradztwo – dzień I:
Strategia marketingowa krok po kroku, 5h (10:00 – 15:00)
Obszar merytoryczny doradztwa:
• wprowadzenie do zagadnienia: strategia marketingowa i etapy jej budowania;
• analiza rynku i audyt przedsiębiorstwa
• analiza SWOT: dobór czynników (wagi i oceny), wyznaczanie celów
• segmentacja i persony – dobór rynku docelowego
• Customer Journey Map, Customer Experience Map
• pozycjonowanie – kluczowe elementy
• wyznaczanie kluczowych wartości i formułowanie korzyści
• kształtowanie portfela produktów
• ustalanie polityki cenowej

Pierwsza część pracy ma na celu przybliżenie uczestnikowi kluczowych założeń tworzenia strategii marketingowej, a także wypracowanie kluczowych elementów strategii dla firmy.

Doradztwo – dzień II:
Plan marketingowy – dobór narzędzi promocji i wdrażanie w praktyce, 5h (10:00 – 15:00)
Obszar merytoryczny doradztwa:
•    zasady doboru i kreacji narzędzi marketingowych i PR
•    identyfikacja wizualna i kreacja graficzna
•    strona www i elementy jej pozycjonowania
•    budowanie kontentu (SEO copywriting)
•    Social media – przegląd i możliwości
•    budowanie strategii SM
•    elementy budujące zaufanie i relacje z klientem
•    skuteczne wdrażanie planu marketingowego
•    kontrola realizacji planu marketingowego i efektów