Metody pracy

W naszej pracy doradczo-szkoleniowej kierujemy się sprawdzoną metodologią: wdrażamy najlepsze praktyki wspierające efektywność organizacji, łącząc wiedzę o twardych aspektach efektywnego funkcjonowania organizacji z wiedzą o psychologicznych mechanizmach zawodowego funkcjonowania ludzi.

Przy tworzeniu i realizacji naszych programów, w zależności od potrzeb, współpracujemy z naszymi Klientami przy projektowaniu następujących etapów:

 1. ANALIZA POTRZEB I ZDEFINIOWANIE OCZEKIWAŃ
 2. DIAGNOZOWANIE SYTUACJI I OKREŚLENIE CELU PROJEKTU
 3. WYBÓR METOD I USTALENIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ
 4. REALIZACJA I FOLLOW-UP

Pracujemy w oparciu o ustalone z Klientem wskaźniki biznesowe – sprawdzamy oczekiwany efekt na poziomie wyników, obserwowalnych zachowań, zmianie w obszarze wiedzy i umiejętności.

Wykorzystujemy następujące metody służące rzetelnej diagnozie sytuacji w firmie:

 • SI, DISC, DI (metodologia w oparciu o koncepcję temperamentu)
 • badanie kultury organizacji
 • określenie etapu rozwoju organizacji
 • ocena 360 / Development Centre

Wspieramy Pracowników wszystkich szczebli w organizacji, pomagając im rozwiązać ich problemy i wspomagać w procesie zmiany, oferując odpowiednio dobrane, skuteczne i atrakcyjne formy pracy:

 1. Szkolenia – z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych, action-learning, prezentacji, materiałów drukowanych, nowoczesnych teorii zarządzania i modeli organizacji, materiałów filmowych, obrazów, symboli, bajek i metafor, bliskich współczesnym wzorcom kulturowym;
 2. Coaching – efektywny proces rozwojowy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia, rozwinięciem potencjału i wzmocnieniem mocnych stron, ukierunkowany na realizację określonych w ramach projektu celów indywidualnych;
 3. Doradztwo – ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu biznesowego poprzez wybór jednego z przedstawionych usprawnień.

Przygotowujemy raport poszkoleniowe z rekomendacjami wspierającymi wdrożenia oraz wskazówkami do dalszej (samodzielnej) pracy. W zależności od przebiegu projektu, proponujemy dodatkowe działania wspierające. Pozostajemy z Państwem w kontakcie!