Diagnoza potencjału zespołu pracowników

 • REKRUTACJA I SELEKCJA
 • WIELOCZYNNIKOWA OCENA POTENCJAŁU
  Ocenę rekomendujemy, gdy potrzebna jest weryfikacja poziomu umiejętności, nakreślenia kierunków rozwoju i podniesienia poziomu świadomości.

  • Assessment Center / Development Center
  • Extended Disc®

   

 • BADANIE KULTURY ORGANIZACJI
  • audyt kultury organizacji
  • badanie opinii pracowniczej

   

 

Szukasz konkretnych rozwiązań?
Chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem.
Zadzwoń: Lucyna ławniczak 607 613 009
biuro@autonomia-consulting.pl