Oferta

AUTONOMIA Consulting realizuje w ramach swojej oferty doradztwo, szkoleniacoaching. Nasze usługi odnoszą się do trzech obszarów celowego oddziaływania: ORGANIZACJI, PROCESÓW, LUDZI.
Wzajemne powiązania pomiędzy celami, strukturą organizacji a przebiegającymi w niej procesami na poszczególnych stanowiskach pracy traktujemy całościowo. Mając na uwadze efektywność organizacji i poszczególnych pracowników indywidualnie dopasowujemy naszą ofertę do zdiagnozowanych potrzeb klienta.

Ze względu na to, że:

W starciu pomiędzy dobrym pracownikiem a złym systemem, system prawie zawsze wygra (…). G.A. Rummler

we współpracy z klientem zawsze szukamy kluczowych czynników wpływających na efektywność organizacji i pracujących w niej ludzi. Zależy nam na trafnym zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają doskonalenia i w istotny sposób pozwolą osiągnąć cele biznesowe oraz podniosą komfort pracy.

Nasze działania zmieniają organizacje i sposób funkcjonowania pracowników. Jako, że w firmach działa system sprzężeń zwrotnych, na bieżąco monitorujemy, w jaki sposób zmienia się system i o co warto zadbać, aby pożądane zmiany zostały trwale wdrożone.
Zawsze to klient jest ekspertem swojej organizacji. Dlatego w naszej pracy dbamy o wysoki poziom zaufania, który budujemy poprzez stosowanie się do naszych wartości.

Projekty, które realizujemy mogą łączyć usługi z różnych obszarów naszej działalności.

Organizacja

Procesy

Ludzie