Lejek sprzedaży – zarządzanie sprzedażą

Lejek sprzedaży to narzędzie do zarządzania sprzedażą, a przez to doskonały wskaźnik kondycji finansowej firmy. Na jego podstawie można wyliczyć, ile firma zarobi w kolejnych miesiącach. Dobre zarządzanie lejkiem sprzedaży skorelowanym z kalendarzem oznacza również zarządzanie czynnościami handlowców, więc optymalną organizację ich czasu i strategiczne planowanie rozwoju firmy.

Czym jest lejek sprzedaży?

Lejek sprzedaży pozwala wnikliwie obserwować proces sprzedaży: na jakim etapie znajduje się każda z szans sprzedażowych oraz sprawdzać, czy jest ich wystarczająca ilość, by zrealizować cele.  Pomaga ustalić, które z szans sprzedażowych wymagają większego wsparcia ze strony sił sprzedażowych.

W lejku gromadzone są informacje o:

  • ilości szans sprzedażowych
  • ich wartości
  • etapie procesu sprzedaży

Lejek dostarcza informacji statystycznych np:

  • średni czas trwania procesu sprzedaży
  • współczynnik konwersji
  • współczynnik zamknięcia

Dzięki lejkowi można skorygować proces sprzedaży np.

  1. Ciągle dodawać do lejka nowe szanse sprzedażowe
  2. Zwiększyć kompetencje dotyczące zamykania – zapobiegać utracie szans
  3. Skupić się na droższych produktach

Lejek plansze 2 — kopiaGra Lejek sprzedaży pozwala dojść do takich wniosków w bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej, na drodze eksperymentu sprzedażowego – bez ponoszenia rzeczywistych strat finansowych i organizacyjnych.

Słowa kluczowe: .