O nas

AUTONOMIA Consulting wdraża najlepsze praktyki funkcjonowania efektywnych organizacji.

Misja

Wspieramy naszych klientów w autonomicznym myśleniu, w wyznaczaniu i realizacji odważnych celów organizacji oraz pracujących w nich ludzi.

Wizja

W pracy doradczo – szkoleniowej kierujemy się myśleniem systemowym o organizacji.  Łączymy wiedzę o twardych aspektach efektywnego funkcjonowania organizacji z wiedzą o prawach psychologicznych rozwoju człowieka.

Ze względu na to, że w AUTONOMIA Consulting lubimy oglądać efekty naszej pracy, patrzymy na firmę klienta z trzech perspektyw: ORGANIZACJI, PROCESÓW i LUDZI. Z doświadczeń naszych wynika, że w firmach istnieje ciąg przyczynowo – skutkowy wpływający na sposób funkcjonowania pracowników i realizację celów biznesowych.

Kierując się sprawdzoną od lat metodologią zawsze analizujemy wnikliwie sytuację klienta, szukamy kluczowych czynników na nią wpływających i wypracowujemy najbardziej adekwatne działania wspierające, naprawcze i rozwojowe.

Co nas wyróżnia?

  • Patrzymy na firmę z trzech perspektyw: ORGANIZACJI, PROCESÓW i LUDZI
  • stosujemy innowacyjne metody szkoleniowe (PCM, MindSonar)
  • stosujemy techniki angażowania uczestników przy zdalnych formach prowadzenia zajęć
  • kierujemy się sprawdzoną metodologią: wdrażamy najlepsze praktyki wspierające efektywność organizacji
  • łączymy wiedzę o twardych aspektach efektywnego funkcjonowania organizacji z wiedzą o psychologicznych mechanizmach zawodowego funkcjonowania ludzi
  • wspieramy naszych klientów w wyznaczaniu i realizacji odważnych celów
  • koncentrujemy się na rezultatach: wypracowujemy najbardziej adekwatne działania wspierające, naprawcze i rozwojowe
  • nasze podejście do firm to podejście całościowe, systemowe

Koncentrujemy się na rezultatach, które są istotne dla naszego klienta. My wytyczamy ścieżkę dojścia do nich.

Pod marką AUTONOMIA Consulting kontynuujemy działalność firmy Szkolenia i Konsultacje, która rozpoczęła aktywność w 1996 roku.

Ważne dokumenty: