Poznaj Założenia Process Communication Model®

Założenia Process Communication Model®:


1) Obserwuj i zrozum swoje własne zachowanie:

– rozpoznaj swój preferowany styl komunikacji, zarządzania, preferencje

środowiskowe oraz sekwencję zachowań stresowych i potrzeby psychologiczne

oraz zobacz, jak Twoja motywacja i sekwencja stresu może się zmieniać.


2) Zrozum i przewiduj zachowanie innych:

– rozpoznaj preferowany styl komunikacji, środowiska, percepcji oraz

zarządzania u innych oraz naucz się efektywnej komunikacji

i zarządzania, w odpowiedzi na preferencje i potrzeby drugiej strony


3) Zarządzaj sytuacjami konfliktowymi:

– naucz się dobierać efektywne rozwiązania, dopasowane

do potrzeb obu stron konfliktu i buduj porozumienie w oparciu

o efektywną komunikację, odpowiadającą na potrzeby rozmówcy


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook’u

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na LinkedIn


Opublikowano w kategorii Fakty

Poznaj Process Communication Model®

Process Communication Model® jest efektywnym narzędziem wspierającym lepsze rozumienie siebie i innych.

Pomaga w naturalny sposób dostosować się do preferencji i potrzeb swoich oraz innych ludzi, tak aby szybko i skutecznie osiągnąć porozumienie w relacjach prywatnych i biznesowych.

Pozwala na dostrzeżenie u siebie oraz u innych kluczowych potrzeb, których zaspokojenie jest konieczne do utrzymania satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym oraz wskazuje, jak to zrobić konstruktywnie.

Korzyści z zastosowania PCM®:
– większa samoświadomość: zidentyfikowanie kluczowych potrzeb i motywatorów,
– lepsze rozumienie innych: rozpoznanie preferowanego stylu komunikacji i potrzeb,
– poprawa relacji prywatnych: adekwatne reakcje na trudne sytuacje,
– rozwój relacji biznesowych: elastyczne dopasowanie do klientów,
– sprawne zarządzanie zespołami: dobór adekwatnego stylu zarządzania,
– skuteczne motywowanie do zmian: wybór adekwatnych metod.

O założeniach PCM® dowiecie się już niebawem!

Zapraszamy do śledzenia naszych profili na:
LinkedIn
Facebook’u

Opublikowano w kategorii Fakty

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie PCM® – REKRUTACJA

W ramach 25-lecia AUTONOMIA CONSULTING zaprasza do udziału w projekcie PCM®, który w pierwszym etapie dedykowany jest polskiej kadrze zarządzającej pomagając przygotować się do czasów wszechobecnej transformacji


Kontekst badania czyli co to jest PCM®:
Eksperci NASA w ramach 20-letnich badań wypracowali model wspierający maksymalną skuteczność osobistą i zawodową – Process Communication Model® (PCM®).

Dzisiaj zarządy, dyrektorzy czy też menedżerowie mogą go wykorzystywać do wzmacniania potencjału swoich zespołów oraz dynamizowania procesów transformacyjnych. Kluczem jest rozpoznanie dynamiki różnych typów osobowości i umiejętne skorzystanie z niej.

PCM® to odpowiedź na pytania jak sprawnie przeprowadzić firmę przez transformację, czy też jak z sukcesem wdrażać zmiany niezbędne w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Komu dedykowany jest pierwszy etap PCM®?:
Lucyna Ławniczak, CEO Autonomia Consulting, oferuje 50 firmom oraz ich kadrze zarządzającej niepowtarzalną możliwość skorzystania z bezpłatnego wzięcia udziału i przekonania się o niezawodności i skuteczności PCM®.


Przebieg pierwszego etapu projektu:

 1. Wypełnienie krótkiej ankiety on-line dotyczącej sytuacji w firmie – 15 minut.
 2. Wypełnienie kwestionariusza PCM® on-line – 40 minut, uczestnik otrzyma link do wypełnienia kwestionariusza | Uczestnik otrzyma po nim indywidualny raport PCM®.
 3. Udział w jednodniowym szkoleniu menedżerskim PCM® – warsztat rozwoju umiejętności w oparciu o PCM®.
 4. Uzyskanie dostępu do raportu opracowanegoprzez konsultantów Autonomia Consulting – wnioski oraz rekomendacje wynikające z badania ponad 200 członków zarządów, dyrektorów i menedżerów firm działających na polskim rynku.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z udziału w projekcie:

Trzeba skontaktować się z nami pod adresem mailowym → biuro@autonomia-consulting.pl
lub pod numerem telefonu → 603 883 994


Korzyści dla uczestników badania:

 1. Diagnoza osobistego potencjału wg PCM®, obejmująca:
  – osobisty algorytm reakcji w stresie oraz sprawdzone sposoby utrzymywania skuteczności i motywacji;
  – potrzeby psychologiczne związane ze strukturą osobowości, mające wpływ na odporność na stres.
 2. Umiejętność rozpoznawania dominujących typów osobowości u innych i uwzględniania ich w zarządzaniu w obszarze komunikacji, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych i efektywnego działania pomimo stresu.
 3. Narzędzia do budowania i utrzymywania porozumienia z różnymi typami osobowości.
 4. Bezpłatny udział w pierwszym etapie programu rozwojowego rozpoznawalnego i stosowanego na całym świecie, którego wartość komercyjna to 370 €.

Celem pierwszego etapu projektu jest:

 • ofiarowanie możliwości bezpłatnego skorzystania z PCM® polskiej kadrze zarządzającej (w tym członkom zarządów, dyrektorom, menedżerom),
 • pomoc w wyzwaniu jakim jest efektywne polepszenie wydajności zespołu poprzez znajomość struktur osobowości określanych przez PCM®,
 • uruchomianie potencjału polskiej kadry zarządzającej w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z transformacją rynku.

Celem końcowym projektu jest opracowanie raportu nt.:

 • dominujących struktur osobowości polskiej kadry zarządzającej (w tym członków zarządów, dyrektorów, menedżerów) i wynikających z tego strategii radzenia sobie w stresie w oparciu o Process Communication Model®,
 • wyzwań związanych z transformacja rynku: tu i teraz oraz przyszłości,
 • rekomendacji zmian rozwojowych – co i jak warto zmieniać oraz rozwijać w polskich firmach.

Digitalizacja procesów, zmiana oferty produktowej, zmiana profilu klienta – od wielu lat gospodarka doświadcza transformacji. Od roku mierzymy się z nieustanną niepewnością i koniecznością dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości. Nasz starannie wyselekcjonowany zespół specjalistów i trenerów czeka, aby pomóc Tobie wprowadzić potrzebne zmiany w firmie”

Lucyna Ławniczak – CEO Autonomia Consulting

Autonomia Consulting informuje:

– badanie jest anonimowe; indywidualne wyniki otrzymuje tylko osoba badana,
– podanie danych personalnych jest niezbędne do opracowania raportu, klauzula RODO została ujęta w ankiecie,
– ilość miejsc w przebiegu pierwszego etapu jest ograniczona,
– pierwszy etap dotyczy tylko kadry zarządzającej (członków zarządów, dyrektorów oraz menedżerów),
– istnieje ograniczenie do 4 osób dla firmy; przy czym Autonomia Consulting zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji jaka ilość osób z danej firmy przejdzie rekrutację,
– decyduje kolejność zgłoszeń,
– firmy doradczo-szkoleniowe nie będą brane pod uwagę, oraz
– w każdym momencie może nastąpić zmiana zasad przystąpienia do pierwszego etapu programu.


Opublikowano w kategorii Fakty

Komu dedykowany jest PCM® ?

PCM® to odpowiedź na pytania jak sprawnie przeprowadzić firmę przez transformację, czy też jak z sukcesem wdrażać zmiany niezbędne w dynamicznym otoczeniu biznesowym…

Digitalizacja procesów, zmiana oferty produktowej, zmiana profilu klienta – od wielu lat gospodarka doświadcza transformacji. Od roku mierzymy się z nieustanną niepewnością i koniecznością dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości. Zarządy, właściciele i menedżerowie muszą obecnie nie tylko przewidywać, ale wręcz wyprzedzać zmiany. Niezbędna jest umiejętność budowania skutecznych zespołów, które efektywnie działają w trudnych warunkach.

Korzyści dla uczestników badania to m. in. diagnoza osobistego potencjału wg PCM®, obejmująca:
-osobisty algorytm reakcji w stresie oraz sprawdzone sposoby utrzymywania skuteczności i motywacji;
-potrzeby psychologiczne związane ze strukturą osobowości, mające wpływ na odporność na stres.

W tym również nabycie:
umiejętności rozpoznawania dominujących typów osobowości u innych i uwzględniania ich w zarządzaniu
w obszarze komunikacji, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych i efektywnego działania pomimo stresu;
narzędzia do budowania i utrzymywania porozumienia z różnymi typami osobowości

W następnym artykule, którego premiera nastąpi w poniedziałek 26 kwietnia, w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Autonomia Consulting, zaprosimy was do przetestowania procesów PCM, abyście sami przekonali się o jego niezawodności i skuteczności #staytuned

Lucyna Ławniczak, CEO Autonomia Consulting, oraz starannie przez nią wyselekcjonowany zespół specjalistów i trenerów czeka, aby pomóc Tobie wprowadzić potrzebne zmiany w firmie.

Zapraszamy do śledzenia naszych profili na:
FB → AutonomiaConsulting
LinkedIn → autonomia-consulting

oraz do obserwacji profilu Lucyny Ławniczak – CEO [A]utonomia consulting, Coacha ICC, Trenerki, Konsultantki TOC.

Opublikowano w kategorii Fakty

Skąd wiemy, że PCM® działa?

To właśnie eksperci NASA w ramach 20-letnich badań wypracowali model wspierający maksymalną skuteczność osobistą i zawodową astronautów zwany dziś – Process Communication Model® (PCM®). Jak pokazał nam ostatni rok zarządzanie firmą w czasach pandemii wymaga nie tylko dynamicznych, ale przede wszystkim skutecznych zmian.

PCM® to sprawdzone narzędzie skuteczności osobistej i biznesowej wdrażane z powodzeniem na całym świecie. Na międzynarodowym rynku skorzystały z niego firmy takie jak IBM, Coca-Cola, Pixar, Bayer, Ikea, Audi czy Microsoft.

BADANIA pokazują, że:

> 61,6% uczestników warsztatów PCM® zauważa wzrost kompetencji liderskich, a 62,4% poprawę jakości pracy zespołowej w efekcie wdrożenia umiejętności opartych o PCM®. Ponadto 96% uczestników rekomenduje innym udział w warsztatach PCM®. 

(badanie 400 uczestników warsztatów PCM® z 6 krajów; 2016 r.; Indiana State University)

> 75% uczestników warsztatów PCM® używa nabytej wiedzy przynajmniej raz na tydzień. 66% korzysta z nabytych umiejętności do usprawniania komunikacji, 61% do rozwiązywania konfliktów, 57% w sytuacjach zespołowych. 71% uczestników uznało, że po warsztatach PCM® lepiej rozumieją swoje zachowanie, a 72%, że rozumieją lepiej zachowanie innych osób. 

(badanie 539 uczestników warsztatów PCM® z 7 krajów; 2020 r.)

W następnym artykule, którego premiera nastąpi w środę 21 kwietnia dowiecie się dla kogo dedykowany jest PCM® oraz dlaczego warto zaufać Lucynie Ławniczak oraz jej zespołowi #staytuned

🔎 Zapraszamy do śledzenia naszych profili na LinkedIn i FB,

oraz do obserwacji profilu Lucyny Ławniczak – CEO [A]utonomia consulting, Coacha ICC, Trenerki, Konsultantki TOC

Opublikowano w kategorii Fakty

Jubileusz 25-lecia świętujemy wdrożeniem nowego projektu o nazwie PCM®

Parafrazując tekst piosenki śpiewanej przez Rosiewicza „25 lat minęło jak jeden dzień…”, ale dzieje się tak tylko wtedy gdy praca przeradza się w pasję. Lucyna Ławniczak, CEO [a]utonomia consulting, aby należycie uczcić sukces swojej marki podjęła się wdrożenia innowacyjnego projektu o enigmatycznej nazwie PCM®.

PCM® to odpowiedź na pytania jak sprawnie przeprowadzić firmę przez transformację, czy też jak z sukcesem wdrażać zmiany niezbędne w dynamicznym otoczeniu biznesowym?  

Zarządy, właściciele i menedżerowie muszą obecnie nie tylko przewidywać, ale wręcz wyprzedzać zmiany. Niezbędna jest umiejętność budowania skutecznych zespołów, które efektywnie działają w trudnych warunkach.

O tym, jak ważne jest to dla powodzenia projektów, wiedzieli eksperci NASA. W ramach 20-letnich badań wypracowali model wspierający maksymalną skuteczność osobistą i zawodową astronautów – Process Communication Model® (PCM®).

Dzisiaj menedżerowie mogą go wykorzystywać do wzmacniania potencjału swoich zespołów oraz dynamizowania procesów transformacyjnych. Jak pokazał bowiem nam ostatni rok –  sprawne zarządzanie firmą w dobie tak dynamicznych zmian jest niemal jak misja na Marsa!

Skąd wiemy, że to działa? Dowiecie się w następnym artykule, którego premiera nastąpi w poniedziałek 19 kwietnia!

Zapraszamy do śledzenia naszych profili na:
FB → AutonomiaConsulting
LinkedIn → autonomia-consulting

oraz do obserwacji profilu Lucyny Ławniczak – CEO [A]utonomia consulting, Coacha ICC, Trenerki, Konsultantki TOC.

Opublikowano w kategorii Fakty

WEBINAR „Biurko w chmurze” – Dziękujemy, że byłeś z nami!

Opublikowano w kategorii Fakty

Strategie sprzedaży – tajniki sukcesu. Kolejna edycja gry Lejek Sprzedaży.

Początek roku – ostatni moment na formułowanie strategii i taktyk odnoszenia sukcesu

Zapraszamy:

 • Menedżerów odpowiedzialnych za wynik firmy
 • Menedżerów zarządzających zespołem sprzedaży
 • Właścicieli firm zaciekawionych budowaniem strategii sprzedaży

Co zyskasz po tak krótkim doświadczeniu:

 • Narzędzia do weryfikacji dotychczasowej strategii sprzedaży
 • Nowe spojrzenie na czynniki wpływające na wynik
 • Określisz priorytety dla swojej firmy w realizacji celów sprzedażowych

Fabuła spotkania:

 • Kilka miesięcy ekscytującej sprzedaży w trakcie 4 godzinnej gry
 • Gra ta, to nowoczesne narzędzie szkoleniowe, które jest barwnym odzwierciedleniem realnych sytuacji biznesowych i symulacją rzeczywistych zdarzeń zawodowych
 • Pozwala na symboliczne doświadczenie sytuacji zdarzających się w codziennej pracy, a następnie wyciągnięcie znaczących wniosków wpływających na weryfikację i udoskonalenie dotychczasowych sposobów działania

Termin i miejsce spotkania:  

23 stycznia w godzinach 14.00. – 18.30.   :  ul Barwicka 14C/5 (domofon 305) Poznań

Biuro [a]: ul. Barwicka 14c/5 (domofon 305) Poznań

Bilety:  na evenea.pl:          https://651753-1.evenea.pl/   

Opublikowano w kategorii Fakty

KONFERENCJA TOC InSimplicity 2016

Speaker at Business Conference and Presentation. Zapraszamy na konferencję:

 KONFERENCJA TOC InSimplicity 2016

 DYSTRYBUCJA I DETAL

Termin: Piątek 20 maj 2016     8:30-17:30

Miejsce: Collegium Da Vinci, Poznań, ul. Kutrzeby 10

Język: Angielski i Polski (pełne tłumaczenie)

 

Prowadzący:

Rami Goldratt RAMI GOLDRATT
Amir Schragenheim AMIR SCHRAGENHEIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Nasz problem

Dziś działalność operacyjna opiera się w większości na prognozach, ale tylko firmom, które idą w przeciwnym kierunku się uda! Dlaczego? 

Istnieją 4 dynamiki, które powodują, że prognozy są coraz mniej dokładne. Z tego powodu zarządzanie przepływem produkcji i dystrybucji staje się trudniejsze niż kiedykolwiek.Prezentacja rozwiązania

Potrzebujemy sposobu aby:

 • Zagwarantować niski poziom zapasów,
 • Wspierając jednocześnie wysoką dostępność,
 • Poprawić oferowany asortyment i
 • Robić to wszystko w całkiem zautomatyzowany sposób.

Efekty (typowe wyniki wdrożenia TOC w dystrybucji / detalu):

 • Ograniczenie łącznego poziomu zapasów o 20-50%
 • Zwiększenie dostępności do 95-99% w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji / detalu
 • Uwolnienie znaczących środków pieniężnych
 • Rekordowo krótki okres zwrotu z inwestycji (ROI) – często dosłownie na przestrzeni kilku miesięcy
pdfpobierz formularz zgłoszeniowy PDF 1000px-MS_word_DOC_icon.svgpobierz formuarz zgłoszeniowy DOCX
więcej informacji na:

www.insimplicity.pl

loga krzysz

 

Opublikowano w kategorii Fakty

Lejek sprzedaży – zarządzanie sprzedażą

Lejek sprzedaży to narzędzie do zarządzania sprzedażą, a przez to doskonały wskaźnik kondycji finansowej firmy. Na jego podstawie można wyliczyć, ile firma zarobi w kolejnych miesiącach. Dobre zarządzanie lejkiem sprzedaży skorelowanym z kalendarzem oznacza również zarządzanie czynnościami handlowców, więc optymalną organizację ich czasu i strategiczne planowanie rozwoju firmy.

Czym jest lejek sprzedaży?

Lejek sprzedaży pozwala wnikliwie obserwować proces sprzedaży: na jakim etapie znajduje się każda z szans sprzedażowych oraz sprawdzać, czy jest ich wystarczająca ilość, by zrealizować cele.  Pomaga ustalić, które z szans sprzedażowych wymagają większego wsparcia ze strony sił sprzedażowych.

W lejku gromadzone są informacje o:

 • ilości szans sprzedażowych
 • ich wartości
 • etapie procesu sprzedaży

Lejek dostarcza informacji statystycznych np:

 • średni czas trwania procesu sprzedaży
 • współczynnik konwersji
 • współczynnik zamknięcia

Dzięki lejkowi można skorygować proces sprzedaży np.

 1. Ciągle dodawać do lejka nowe szanse sprzedażowe
 2. Zwiększyć kompetencje dotyczące zamykania – zapobiegać utracie szans
 3. Skupić się na droższych produktach

Lejek plansze 2 — kopiaGra Lejek sprzedaży pozwala dojść do takich wniosków w bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej, na drodze eksperymentu sprzedażowego – bez ponoszenia rzeczywistych strat finansowych i organizacyjnych.

Opublikowano w kategorii Fakty