Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie PCM® – REKRUTACJA

W ramach 25-lecia AUTONOMIA CONSULTING zaprasza do udziału w projekcie PCM®, który w pierwszym etapie dedykowany jest polskiej kadrze zarządzającej pomagając przygotować się do czasów wszechobecnej transformacji


Kontekst badania czyli co to jest PCM®:
Eksperci NASA w ramach 20-letnich badań wypracowali model wspierający maksymalną skuteczność osobistą i zawodową – Process Communication Model® (PCM®).

Dzisiaj zarządy, dyrektorzy czy też menedżerowie mogą go wykorzystywać do wzmacniania potencjału swoich zespołów oraz dynamizowania procesów transformacyjnych. Kluczem jest rozpoznanie dynamiki różnych typów osobowości i umiejętne skorzystanie z niej.

PCM® to odpowiedź na pytania jak sprawnie przeprowadzić firmę przez transformację, czy też jak z sukcesem wdrażać zmiany niezbędne w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Komu dedykowany jest pierwszy etap PCM®?:
Lucyna Ławniczak, CEO Autonomia Consulting, oferuje 50 firmom oraz ich kadrze zarządzającej niepowtarzalną możliwość skorzystania z bezpłatnego wzięcia udziału i przekonania się o niezawodności i skuteczności PCM®.


Przebieg pierwszego etapu projektu:

 1. Wypełnienie krótkiej ankiety on-line dotyczącej sytuacji w firmie – 15 minut.
 2. Wypełnienie kwestionariusza PCM® on-line – 40 minut, uczestnik otrzyma link do wypełnienia kwestionariusza | Uczestnik otrzyma po nim indywidualny raport PCM®.
 3. Udział w jednodniowym szkoleniu menedżerskim PCM® – warsztat rozwoju umiejętności w oparciu o PCM®.
 4. Uzyskanie dostępu do raportu opracowanegoprzez konsultantów Autonomia Consulting – wnioski oraz rekomendacje wynikające z badania ponad 200 członków zarządów, dyrektorów i menedżerów firm działających na polskim rynku.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z udziału w projekcie:

Trzeba skontaktować się z nami pod adresem mailowym → biuro@autonomia-consulting.pl
lub pod numerem telefonu → 603 883 994


Korzyści dla uczestników badania:

 1. Diagnoza osobistego potencjału wg PCM®, obejmująca:
  – osobisty algorytm reakcji w stresie oraz sprawdzone sposoby utrzymywania skuteczności i motywacji;
  – potrzeby psychologiczne związane ze strukturą osobowości, mające wpływ na odporność na stres.
 2. Umiejętność rozpoznawania dominujących typów osobowości u innych i uwzględniania ich w zarządzaniu w obszarze komunikacji, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych i efektywnego działania pomimo stresu.
 3. Narzędzia do budowania i utrzymywania porozumienia z różnymi typami osobowości.
 4. Bezpłatny udział w pierwszym etapie programu rozwojowego rozpoznawalnego i stosowanego na całym świecie, którego wartość komercyjna to 370 €.

Celem pierwszego etapu projektu jest:

 • ofiarowanie możliwości bezpłatnego skorzystania z PCM® polskiej kadrze zarządzającej (w tym członkom zarządów, dyrektorom, menedżerom),
 • pomoc w wyzwaniu jakim jest efektywne polepszenie wydajności zespołu poprzez znajomość struktur osobowości określanych przez PCM®,
 • uruchomianie potencjału polskiej kadry zarządzającej w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z transformacją rynku.

Celem końcowym projektu jest opracowanie raportu nt.:

 • dominujących struktur osobowości polskiej kadry zarządzającej (w tym członków zarządów, dyrektorów, menedżerów) i wynikających z tego strategii radzenia sobie w stresie w oparciu o Process Communication Model®,
 • wyzwań związanych z transformacja rynku: tu i teraz oraz przyszłości,
 • rekomendacji zmian rozwojowych – co i jak warto zmieniać oraz rozwijać w polskich firmach.

Digitalizacja procesów, zmiana oferty produktowej, zmiana profilu klienta – od wielu lat gospodarka doświadcza transformacji. Od roku mierzymy się z nieustanną niepewnością i koniecznością dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości. Nasz starannie wyselekcjonowany zespół specjalistów i trenerów czeka, aby pomóc Tobie wprowadzić potrzebne zmiany w firmie”

Lucyna Ławniczak – CEO Autonomia Consulting

Autonomia Consulting informuje:

– badanie jest anonimowe; indywidualne wyniki otrzymuje tylko osoba badana,
– podanie danych personalnych jest niezbędne do opracowania raportu, klauzula RODO została ujęta w ankiecie,
– ilość miejsc w przebiegu pierwszego etapu jest ograniczona,
– pierwszy etap dotyczy tylko kadry zarządzającej (członków zarządów, dyrektorów oraz menedżerów),
– istnieje ograniczenie do 4 osób dla firmy; przy czym Autonomia Consulting zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji jaka ilość osób z danej firmy przejdzie rekrutację,
– decyduje kolejność zgłoszeń,
– firmy doradczo-szkoleniowe nie będą brane pod uwagę, oraz
– w każdym momencie może nastąpić zmiana zasad przystąpienia do pierwszego etapu programu.


Opublikowano w kategorii Fakty

Komu dedykowany jest PCM® ?

PCM® to odpowiedź na pytania jak sprawnie przeprowadzić firmę przez transformację, czy też jak z sukcesem wdrażać zmiany niezbędne w dynamicznym otoczeniu biznesowym…

Digitalizacja procesów, zmiana oferty produktowej, zmiana profilu klienta – od wielu lat gospodarka doświadcza transformacji. Od roku mierzymy się z nieustanną niepewnością i koniecznością dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości. Zarządy, właściciele i menedżerowie muszą obecnie nie tylko przewidywać, ale wręcz wyprzedzać zmiany. Niezbędna jest umiejętność budowania skutecznych zespołów, które efektywnie działają w trudnych warunkach.

Korzyści dla uczestników badania to m. in. diagnoza osobistego potencjału wg PCM®, obejmująca:
-osobisty algorytm reakcji w stresie oraz sprawdzone sposoby utrzymywania skuteczności i motywacji;
-potrzeby psychologiczne związane ze strukturą osobowości, mające wpływ na odporność na stres.

W tym również nabycie:
umiejętności rozpoznawania dominujących typów osobowości u innych i uwzględniania ich w zarządzaniu
w obszarze komunikacji, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych i efektywnego działania pomimo stresu;
narzędzia do budowania i utrzymywania porozumienia z różnymi typami osobowości

W następnym artykule, którego premiera nastąpi w poniedziałek 26 kwietnia, w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Autonomia Consulting, zaprosimy was do przetestowania procesów PCM, abyście sami przekonali się o jego niezawodności i skuteczności #staytuned

Lucyna Ławniczak, CEO Autonomia Consulting, oraz starannie przez nią wyselekcjonowany zespół specjalistów i trenerów czeka, aby pomóc Tobie wprowadzić potrzebne zmiany w firmie.

Zapraszamy do śledzenia naszych profili na:
FB → AutonomiaConsulting
LinkedIn → autonomia-consulting

oraz do obserwacji profilu Lucyny Ławniczak – CEO [A]utonomia consulting, Coacha ICC, Trenerki, Konsultantki TOC.

Opublikowano w kategorii Fakty

Skąd wiemy, że PCM® działa?

To właśnie eksperci NASA w ramach 20-letnich badań wypracowali model wspierający maksymalną skuteczność osobistą i zawodową astronautów zwany dziś – Process Communication Model® (PCM®). Jak pokazał nam ostatni rok zarządzanie firmą w czasach pandemii wymaga nie tylko dynamicznych, ale przede wszystkim skutecznych zmian.

PCM® to sprawdzone narzędzie skuteczności osobistej i biznesowej wdrażane z powodzeniem na całym świecie. Na międzynarodowym rynku skorzystały z niego firmy takie jak IBM, Coca-Cola, Pixar, Bayer, Ikea, Audi czy Microsoft.

BADANIA pokazują, że:

> 61,6% uczestników warsztatów PCM® zauważa wzrost kompetencji liderskich, a 62,4% poprawę jakości pracy zespołowej w efekcie wdrożenia umiejętności opartych o PCM®. Ponadto 96% uczestników rekomenduje innym udział w warsztatach PCM®. 

(badanie 400 uczestników warsztatów PCM® z 6 krajów; 2016 r.; Indiana State University)

> 75% uczestników warsztatów PCM® używa nabytej wiedzy przynajmniej raz na tydzień. 66% korzysta z nabytych umiejętności do usprawniania komunikacji, 61% do rozwiązywania konfliktów, 57% w sytuacjach zespołowych. 71% uczestników uznało, że po warsztatach PCM® lepiej rozumieją swoje zachowanie, a 72%, że rozumieją lepiej zachowanie innych osób. 

(badanie 539 uczestników warsztatów PCM® z 7 krajów; 2020 r.)

W następnym artykule, którego premiera nastąpi w środę 21 kwietnia dowiecie się dla kogo dedykowany jest PCM® oraz dlaczego warto zaufać Lucynie Ławniczak oraz jej zespołowi #staytuned

🔎 Zapraszamy do śledzenia naszych profili na LinkedIn i FB,

oraz do obserwacji profilu Lucyny Ławniczak – CEO [A]utonomia consulting, Coacha ICC, Trenerki, Konsultantki TOC

Opublikowano w kategorii Fakty

Jubileusz 25-lecia świętujemy wdrożeniem nowego projektu o nazwie PCM®

Parafrazując tekst piosenki śpiewanej przez Rosiewicza „25 lat minęło jak jeden dzień…”, ale dzieje się tak tylko wtedy gdy praca przeradza się w pasję. Lucyna Ławniczak, CEO [a]utonomia consulting, aby należycie uczcić sukces swojej marki podjęła się wdrożenia innowacyjnego projektu o enigmatycznej nazwie PCM®.

PCM® to odpowiedź na pytania jak sprawnie przeprowadzić firmę przez transformację, czy też jak z sukcesem wdrażać zmiany niezbędne w dynamicznym otoczeniu biznesowym?  

Zarządy, właściciele i menedżerowie muszą obecnie nie tylko przewidywać, ale wręcz wyprzedzać zmiany. Niezbędna jest umiejętność budowania skutecznych zespołów, które efektywnie działają w trudnych warunkach.

O tym, jak ważne jest to dla powodzenia projektów, wiedzieli eksperci NASA. W ramach 20-letnich badań wypracowali model wspierający maksymalną skuteczność osobistą i zawodową astronautów – Process Communication Model® (PCM®).

Dzisiaj menedżerowie mogą go wykorzystywać do wzmacniania potencjału swoich zespołów oraz dynamizowania procesów transformacyjnych. Jak pokazał bowiem nam ostatni rok –  sprawne zarządzanie firmą w dobie tak dynamicznych zmian jest niemal jak misja na Marsa!

Skąd wiemy, że to działa? Dowiecie się w następnym artykule, którego premiera nastąpi w poniedziałek 19 kwietnia!

Zapraszamy do śledzenia naszych profili na:
FB → AutonomiaConsulting
LinkedIn → autonomia-consulting

oraz do obserwacji profilu Lucyny Ławniczak – CEO [A]utonomia consulting, Coacha ICC, Trenerki, Konsultantki TOC.

Opublikowano w kategorii Fakty