Czym jest coaching, czyli o rozwoju w biznesie

Coaching jest prostą i efektywną metodą rozwoju osobistego i zawodowego, którego celem jest samodoskonalenie osoby korzystającej z coachingu – jej funkcjonowania w miejscu pracy i poza nim, głównie poprzez odkrywanie indywidualnego potencjału, uświadamianie możliwości, wzmacnianie mocnych stron, podniesienie i lepsze wykorzystanie już posiadanych kompetencji, zmianie perspektywy i poszerzeniu świadomości (Klienci coachingu mówią: „teraz rozumiem, jak to działa”, „widzę zdecydowanie więcej”, „zupełnie inaczej do tego podchodzę”, „uświadomiłem sobie coś bardzo ważnego…”, „zdałem sobie sprawę, że…”)

Coaching zajmuje się teraźniejszością – tym co dzieje się tu i teraz – oraz zwiększeniem efektywności w przyszłości (co ma być, co ma się stać?). Z coachingu korzystają osoby, które nie odczuwają znaczących braków i dyskomfortu w życiu, nie mają jakichś bardzo poważnych problemów emocjonalnych czy zawodowych, wręcz przeciwnie – chcą pozytywnie wzmocnić efekty swoich działań, chcą autentycznie dotrzeć do swoich talentów, w pełni je wykorzystywać a przez to realizować wyznaczone cele i osiągać upragnione rezultaty (zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym).

Moda na coaching przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie coach (w dosłownym tłumaczeniu z ang. „trener”) motywuje drużynę sportową, by osiągała wyznaczony cel i zwycięstwo w meczu lub rywalizacji sportowej. W biznesie coach raczej współpracuje niż tylko pracuje z Klientem: zatem bardziej pomaga mu się zmotywować, niż go motywuje. W partnerskiej relacji coachingowej to Klient jest ekspertem na temat samego siebie i swojego doświadczenia – coach jedynie wspiera i pomaga w osobistych odkryciach, najczęściej poprzez aktywne słuchanie i stawianie odpowiednich pytań, doprowadzając nas do samodzielnego znalezienia odpowiedzi i wypracowania własnych rozwiązań.  Uwaga! Coach nie będzie wystawiał diagnoz, naprawiał, namawiał, narzucał rozwiązań, kazał coś robić, dawał rad, nie będzie też przekazywał swojej wiedzy – w kontekście zgłaszanych przeszkód, braków, ograniczeń będzie się przede wszystkim starał zwrócić uwagę na zasoby,  dostępne możliwości. Efektem takiej pracy jest wspólne opracowanie planu zmian na (jeszcze) lepsze. W końcu…lepsze jest wrogiem (tylko) dobrego….!;)

Coaching to metoda, która zakłada, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy – podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi. Coaching jest pomocny w odkrywaniu przyczyn, leżących u podstaw tych zachowań, które chcemy zmienić. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań, a proces ten prowadzi do pozytywnych, pożądanych zmian.

Do fundamentalnych zasad coachingu należą:
•    Coaching jest partnerstwem pomiędzy Coachem, a Klientem, które realizuje się w rozmowach w ramach zaplanowanych spotkań coachingowych (sesji); nie jest terapią, mentoringiem, nauczaniem czy też pouczaniem, nie jest też szkoleniem;
•    Coaching koncentruje się na celach, które wybierają Klienci (w coachingu biznesowym – są to cele uzgodnione z firmą);
•    Zadaniem Coacha nie jest rozwijanie kompetencji merytorycznych Klienta (uczenie go i dawanie mu rad) – zadaniem Coacha jest wspieranie Klienta w dążeniu do osobistego oraz zawodowego rozwoju, w ramach organizacji dla której Klient pracuje.

Pewną odmianą coachingu biznesowego jest Executive Coaching, czyli coaching kadry zarządzającej, prowadzony w celu polepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i zdolności przywódczych. Jest procesem rozwoju kompetencji menedżerskich, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Executive coaching zapewnia ukierunkowaną na Klienta formę współpracy – Klient ma za zadanie osiągnąć jak najwyższy stopień swoich umiejętności i kompetencji w kontekście postawionych przed nim celów zawodowych. Klient w trakcie Excutive coachingu rozszerza perspektywę dotychczasowych sposobów zarządzania. W wyniku procesu coachingu powstaje i jest realizowany zindywidualizowany plan działań, który ma na celu wyznaczenie konkretnych kroków prowadzących do spodziewanej zmiany. A realizacja planu działań, wdrożenia w życie… spoczywają na Kliencie.

Beata Dranikowska, coach ACC ICF

http://www.dreamstime.com/-image23647269

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej o coachingu biznesowym – skontaktuj się z nami!
j.rozanska@autonomia-consulting.pl / tel. 607 831 067

Opublikowano w kategorii Myśli