Wolność wyboru. Wiara w Naturalną prostotę.

Natura valde simplex est et sibi consona.
Natura sama w sobie jest prosta i harmonijna. Izaak Newton

Według Goldratta (a wcześniej Newtona) światem rządzi prostota. Sprowadza się to do tezy, że całą rzeczywistością, każdą jej cząstką rządzi bardzo niewiele elementów, a każdy konflikt da się wyeliminować. Konflikt rozumiany jest tu jako sprzeczność.  Że zaś sprzeczności nie istnieją, a jedynie wynikają z fałszywych założeń, ergo każdy konflikt jest rozwiązywalny poprzez usunięcie nieprawdziwego założenia.

Prawda, że proste? 🙂 To może od innej strony:

Chcesz żyć pełnią życia? Spójrz na rzeczywistość z dystansu, nałóż filtr prostoty, harmonii i odpowiedzialności. Goldratt nazywa trzy przeszkody na drodze do życia w pełni – obojętne czy mamy na myśli życie osobiste, czy na poziomie organizacji:

  • postrzeganie rzeczywistości jako złożonej
  • postrzeganie konfliktów jako nierozwiązywalnych
  • tendencję do obwiniania innych.

Poszukiwanie winnego – kozła ofiarnego – kieruje uwagę na manowce. Wzięcie całkowitej odpowiedzialności uwalnia energię wkładaną w obwinianie i pozwala odnaleźć nieprawdziwą przesłankę – źródło konfliktu. Po ich usunięciu rzeczywistość przez chwilę jest Prosta i Harmonijna. Do momentu, gdy znów zaczynamy obwiniać, tworząc konflikty…

Joanna Różańska

Opublikowano w kategorii Myśli