Konferencja Polskiego Związku Producentów Kontenerów Wąsowo 5 XII 2012

Jedyną pewną rzeczą w biznesie lat ostatnich jest – zmiana. Firmy zwycięskie potrafią się do zmian przygotować , a nawet zdobyć dzięki nim przewagę konkurencyjną. Opierając się na swoich doświadczeniach zebranych w organizacjach zatrudniających od 30 do ponad 7 tysięcy osób prelegentka zaprezentuje sposoby  przygotowania się firm do funkcjonowania w czasach kryzysu.

Poniżej przedstawione fazy  realizacji wybranego projektu zwiększania elastyczności zatrudnienia zobrazują sposób wprowadzania zmian w organizacji:

  • Ścieżka generowania pomysłów
  • Analiza pomysłów
  • Metody praktycznej weryfikacji
  • Wdrożenie

Na zakończenie prelegentka podzieli się mi swoimi obserwacjami dotyczącymi pułapek , jakie napotkać na drodze budowania rozwiązań, tego co jest ważne i o czym absolutnie nie można zapominać.

Opublikowano w kategorii Fakty