Steven Covey

16.07.2012 zmarł Stephen Covey, twórca teorii „7 nawyków skutecznego działania„.

Małe przypomnienie tej doskonałej teorii. Covey jest propagatorem świadomego tworzenia życia, raczej zapobiegania niż gaszenia pożarów i asertywnego kontaktowania się z innymi z dużą dozą mądrej miłością do samego siebie. A konkretnie: pierwsze trzy zasady dotyczą „zwycięstwa prywatnego”, czyli rozwoju osobistego.

  1. Bądź proaktywny
  2. Zaczynaj z wizją końca
  3. Rób najpierw to, co najważniejsze

Następne trzy odnoszą się do relacji z innymi ludźmi czyli „zwycięstwa publicznego”.

  1. Myśl w kategoriach wygrana – wygrana
  2. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany
  3. Synergia

Nawyk siódmy łączy klamrą sześć pierwszych: jakiekolwiek zwycięstwo jest niemożliwe bez dbałości o samego siebie. Steve Pavlina pisze, że największą rzeczą, którą człowiek może zrobić dla siebie to stały rozwój. To samo oznacza nawyk ostrzenia piły:  stałe szlifowanie siebie na poziomie fizycznym, umysłowym, społecznym i duchowym.

  1. Ostrzenie piły

Ponoć Steven Covey do końca swojego osiemdziesięcioletniego życia po powrocie z podróży zamiast odpoczywać biernie, szedł na basen i przepływał 3 kilometry . Niewykonalne? Ależ to po prostu nawyk! Proaktywnie wybrany dobry nawyk.

Opublikowano w kategorii Myśli