Doradztwo organizacyjne

Kiedy Karol Darwin stwierdził, że przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które się najlepiej przystosują do zmian, z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy.Jason Janings, Laurence Haughton

Ten rodzaj usług rekomendujemy, gdy klientowi zależy na:

  • zweryfikowaniu i dostosowaniu struktury organizacyjnej pod kątem wspierania realizacji strategii i podnoszenia efektywności systemu
  • opracowaniu systemu monitorowania realizacji celów
  • adekwatnym alokowaniu zasobów
  • właściwym zarządzaniu relacjami między funkcjami w przedsiębiorstwie
  • wsparciu w przejściu przez okres zmian.

Naszym celem jest wspomaganie firm w stworzeniu organizacji, która ma większą zdolność do adaptacji, przyjmuje do wiadomości zmiany i istnienie niepewności oraz wykorzystuje je z pożytkiem dla siebie.

Chcesz przekształcać swoją Firmę w organizację, która autonomicznie adaptuje się do zmieniającego się otoczenia?
Chcesz zapytać o szczegóły i rozwiązania?
Zadzwoń: 607 613 009
Napisz: biuro@autonomia-consulting.pl