Szkolenia

Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
Henry Ford

Szkolenia rekomendujemy tam, gdzie pracownicy mają niewystarczające umiejętności i wiedzę do osiągania celów. Są sposobem na podnoszenie efektywności pracowników, zmiany postaw, zwiększenia ich zaangażowania lub polepszenia atmosfery pracy. Zawartość merytoryczna szkoleń oraz metody pracy są zawsze odpowiedzią na specyficzną sytuację organizacji i adresatów szkoleń.

W trakcie szkoleń zależy nam na uruchamianiu siły i umiejętności:

 • w przekraczaniu schematów i przekonań
 • w odnajdywaniu i wykorzystywaniu zasobów
 • w braniu odpowiedzialności za jakość i komfort pracy oraz całego życia

 

Adresaci prowadzonych przez nasz szkoleń i przykładowe kompetencje:
MENEDŻEROWIE WSZYSTKICH SZCZEBLI ZARZĄDZANIA

 • UMIEJĘTNOŚĆ UTRZYMYWANIA WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI
  • mapowanie procesów biznesowych w organizacji
  • mapowanie strumienia wartości
  • kaskadowanie celów, zarządzanie przez cele
  • myślenie strategiczne
  • techniki rozwiązywania problemów
  • TWI
  • prowadzenie zebrań
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
  • budowanie autorytetu lidera
  • delegowanie, monitorowanie, motywujące egzekwowanie
  • przywództwo sytuacyjne wyższego stopnia
  • budowanie efektywnego zespołu
  • zarządzanie zmianą, kryzysem, konfliktem
  • udzielanie feedbacku
  • prowadzenie rozmów oceniających
  • rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
  • zarządzanie z mocą NLP
  • rozumienie relacji z pracownikami w oparciu o Analizę Transakcyjną

 

PRACOWNICY DZIAŁÓW HANDLOWYCH I OBSŁUGI KLIENTA

 • UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE
  • rozumienie i realizacja procesu handlowego
  • budowanie trwałych relacji z klientem
  • badanie potrzeb i prezentowanie oferty językiem korzyści
  • praca z zastrzeżeniami klienta
  • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi np. reklamacjami
  • windykacja należności
  • zarządzanie strategiczne portfelem klientów

 

PRACOWNICY DZIAŁÓW HR

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  • budowanie strategii personalnej
  • budowanie strategii Employer Branding
  • zarządzanie talentami w organizacji
  • rekrutacja i selekcja personelu
  • tworzenie opisów stanowisk
  • zarządzanie kompetencjami

 

TRENERZY WEWNĘTRZNI

 • UMIEJĘTNOŚCI KONSULTACYJNE
  • budowanie pozycji trenera wewnętrznego w firmie
  • opracowywanie procesu szkolenia wspierającego cele strategiczne firmy
  • dobór metod wpływających na zwiększanie stopnia wdrażania zmian po szkoleniach
 • UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE
  • badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
  • dopasowywania celów i programu szkolenia do potrzeb uczestników
  • projektowanie scenariuszy szkoleń
  • dobór metod pracy z grupą w oparciu o proces grupowy
  • autoprezentacja i budowanie autorytetu trenera
  • przygotowanie prezentacji oraz materiałów szkoleniowych
  • uwzględnianie stylów uczenia się
  • ewaluacja szkoleń

 

SPECJALIŚCI WSZYSTKICH DZIAŁÓW

 • OSIĄGANIE EFEKTYWNOŚCI W ORGANIZACJI
  • rozumienie procesów w organizacji
  • efektywność w czasie
 • UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE
  • komunikacja i współpraca w zespole
  • perswazja w korespondencji biznesowej
  • współpraca w organizacji wielokulturowej

 

WSZYSCY PRACOWNICY ORGANIZACJI

 • UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 
  • uruchamianie wewnętrznej siły i motywacji
  • inteligencja emocjonalna w pracy
  • uruchamianie pokładów kreatywności
  • asertywność wobec siebie i innych
  • odporność w stresie
  • savoir-vivre w biznesie
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Szukasz inspiracji w projektowaniu szkoleń?

Zadzwoń: Lucyna Ławniczak 607 613 009
Napisz, przygotujemy ofertę indywidualną dla Twojej Firmy.
biuro@autonomia-consulting.pl