Senge o przywództwie

Krótki cytat z Senga, Piąta dyscyplina
Podstawowa zasada przywództwa jest prosta: trzeba być wzorem. Lider musi się więc zaangażować we własne mistrzostwo osobiste. Mówienie o mistrzostwie osobistym może podziałać na ludzką wyobraźnię, ale czyny zawsze przemawiają mocniej niż słowa. Najskuteczniej można poprzeć innych w ich dążenia do mistrzostwa osobistego, traktując serio swoje własne dążenie do niego.

Jakże inaczej mógł zdefiniować przywództwo Senge, autor książki o myśleniu systemowym. Przywódca jest elementem systemu; by system działał dobrze, przywódca musi pełnić perfekcyjnie swoją rolę. A ponieważ nie istnieje coś takiego jak stan perfekcyjny, jego rolą jest dążenie do mistrzostwa. Pokorne, zdyscyplinowane dążenie (do prawdy) jest mistrzostwem samym w sobie.

Joanna Różańska

Słowa kluczowe: .