O nas

AUTONOMIA Consulting wdraża najlepsze praktyki funkcjonowania efektywnych organizacji.

Misja

Wspieramy naszych klientów w autonomicznym myśleniu, w wyznaczaniu i realizacji odważnych celów organizacji oraz pracujących w nich ludzi.

Wizja

W pracy doradczo – szkoleniowej kierujemy się myśleniem systemowym o organizacji.  Łączymy wiedzę o twardych aspektach efektywnego funkcjonowania organizacji z wiedzą o prawach psychologicznych rozwoju człowieka.

 

Ze względu na to, że w AUTONOMIA Consulting lubimy oglądać efekty naszej pracy, patrzymy na firmę klienta z trzech perspektyw: ORGANIZACJI, PROCESÓW i LUDZI. Z doświadczeń naszych wynika, że w firmach istnieje ciąg przyczynowo – skutkowy wpływający na sposób funkcjonowania pracowników i realizację celów biznesowych.

Kierując się sprawdzoną od lat metodologią zawsze analizujemy wnikliwie sytuację klienta, szukamy kluczowych czynników na nią wpływających i wypracowujemy najbardziej adekwatne działania wspierające, naprawcze i rozwojowe.

 

Koncentrujemy się na rezultatach, które są istotne dla naszego klienta. My wytyczamy ścieżkę dojścia do nich.

 

 

Pod marką AUTONOMIA Consulting kontynuujemy działalność firmy Szkolenia i Konsultacje, która rozpoczęła aktywność w 1996 roku.